066 72 74 185 068 53 40 233 063 51 84 121 Работаем: с 9:00 до 18:00
Без выходных
Корзина Оформить заказ
Обратный звонок (мы перезвоним)

Спешите делать добро!

В детстве мы смотрели один интересный мультфильм, который всем запомнился такими словами: «Делай добро и бросай его в воду». Так как это выражение сильно отличалось от всех известных и знакомых пословиц и поговорок о добре, и до этого мультика его никто не слышал, то оно долго крутилось в голове и не выходило из памяти. Мы проговаривали его про себя и вслух, крутили неожиданное сочетание слов, пытаясь его понять. Слова «Спешите делать добро!» мне очень сильно напомнило эту пословицу.

Делать добро – это естественное состояние для каждого нормального человека, во всяком случае,  для интеллигентного и воспитанного.

Твори добро

Мы выходим во двор и придерживаем подъездную дверь для идущего следом, помогаем спустить коляску соседке, уступаем место в транспорте и так далее. Это все просто элементарная вежливость, и в тоже время маленькие лучики добра, которые пронизывают нашу жизнь и жизнь окружающих. И от того, что мы творим добро, становится легче и радостнее жить и нам, и окружающим, и всему миру.

И, конечно же, добро нужно спешить делать! Ведь подобно своему антиподу Злу,  добро запускает цепную реакцию:  вы помогли кому-то, тот следующему, и так далее. Так количество добрых дел в мире увеличивается, зло отступает, и мы живем в общей прекрасной атмосфере любви, радости и всеобщего доброжелательства. А жить так гораздо приятнее и легче, чем постоянно ожидать, что тебя обидят, и ощущать себя ежиком, вечно готовым растопырить иголки.

Спешите делать добро

Поэтому «Спешите делать добро» и никогда не уставайте его делать снова и снова!

 

 Твір (на украінській мові)

Поспішайте робити добро!

У дитинстві ми дивилися один цікавий мультфільм, який всім запам’ятався такими словами: «Роби добро і кидай його в воду». Тому що цей вислів сильно відрізнявся від усіх відомих і знайомих прислів’їв і приказок про добро, і до цього мультика його ніхто не чув, то він довго крутився в голові і не виходив з пам’яті. Ми проговорювали його про себе і вголос, крутили несподіване поєднання слів, намагаючись його зрозуміти. Слова «Поспішайте робити добро!» мені дуже сильно нагадали це прислів’я.

Робити добро – це природний стан для кожної нормальної людини, у всякому разі, для інтелігентного і вихованого. Ми виходимо на подвір’я і притримуємо під’їзні двері для того, кто  йде слідом, допомагаємо спустити коляску сусідці, поступаємося місцем у транспорті і так далі. Це все просто елементарна ввічливість, і в той же час маленькі промінчики добра, які пронизують наше життя і життя оточуючих. І від того, що ми творимо добро, стає легше і радісніше жити і нам, і оточуючим, і всьому світу.

Поспішайте робити добро!

І, звичайно ж, добро потрібно поспішати робити! Адже подібно до свого антипода Зла, добро запускає ланцюгову реакцію: ви допомогли комусь, той наступному, і так далі. Так кількість добрих справ в світі збільшується, зло відступає, і ми живемо в загальній прекрасній атмосфері любові, радості і загальноЇ доброзичливості. А жити так набагато приємніше і легше, ніж постійно очікувати, що тебе образять, і відчувати себе їжачком, вічно готовим розчепірити голки.

Тому «Поспішайте робити добро» і ніколи не втомлюйтеся його робити знову і знову!

Купить  Вращающаяся разноцветная диско лампа

Купить  Наклейки на стену

Купить Светящиеся камни

читать   другие советы специалистов